Принципи діяльності

Об'єднання Організацій Роботодавців Харківської області "ГРАНІТ"

Об’єднання "Граніт" здійснює свою діяльність на принципах::

  • законності;
  • добровільності вступу та свободи виходу;
  • демократичності;
  • деполітизації;
  • рівноправності членів;
  • незалежності;
  • самоврядування;
  • гласності.

У своїй діяльності Об’єднання "Граніт" керується Конституцією України, Законами України "Про організації роботодавців", "Про об’єднання громадян", "Про колективні договори і угоди", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", цим Статутом, законодавством про соціальний діалог, іншими нормативно-правовими актами України, а також відповідними міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.