Порядок вступу

Об'єднання Організацій Роботодавців Харківської області "ГРАНІТ"
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО ООР ХО "ГРАНІТ"

Згідно зі статутом Об'єднання, членами ООР ХО "Граніт" можуть бути організації роботодавців та їх об'єднання, створені на території Харківської області згідно з чинним законодавством.

Асоційованими членами ООР ХО "Граніт" можуть бути компанії, структури яких поширюються більше ніж на половину адміністративно-територіальних одиниць Харківської області.

Асоційованими членами ООР ХО "Граніт" можуть бути організації роботодавців та їх об'єднання, створення яких відповідає Конвенції Міжнародної організації праці № 87, об'єднання громадян, статутними завданнями яких є представництво та захист прав і інтересів роботодавців.

Асоційовані члени мають такі ж права і обов'язки, як і члени ООР ХО "Граніт", які передбачені статутом ООР ХО, в тому числі на них поширюється порядок набуття членства в ООР ХО "Граніт" і виходу (виключення з нього). Уповноважені представники асоційованих членів можуть брати участь в конференціях, засіданнях Ради ООР ХО "Граніт" з правом дорадчого голосу.

Документи, необхідні для вступу в ООР ХО "Граніт":
 • Письмову заяву керівника організації або об'єднання на ім'я голови Ради ООР ХО «Граніт» про вступ в ООР ХО «Граніт» з зобов'язаннями виконувати вимоги Статуту ООР ХО «Граніт» (в тому числі сплачувати членські внески) і рішення керівних органів ООР ХО "Граніт".
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена підписом керівника та печаткою організації.
 • Інформація про місце розташування та юридичні адреси виборних та виконавчих органів організації або об'єднання.
 • Копія статуту, завірена підписом керівника та печаткою організації.
 • Дані про кількість роботодавців, організацій роботодавців, які входять в організацію або об'єднання, кількості найманих робітників, які працюють у роботодавців - членів організації, інформація про виборних органах в формі, затвердженій Радою ООР ХО "Граніт".
 • Інша інформація на вимогу Ради ООР ХО "Граніт".

Для асоційованих членів (компанії, структури яких поширюються більше ніж на половину адміністративно-територіальних одиниць Харківської області):

 • Письмову заяву керівника організації або об'єднання на ім'я голови Ради ООР ХО "Граніт" про вступ до ООР ХО "Граніт" з зобов'язаннями виконувати вимоги Статуту ООР ХО «Граніт» (в тому числі сплачувати членські внески) і рішення керівних органів ООР ХО "Граніт".
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена підписом керівника та печаткою організації.
 • Інформація про місце розташування та юридичні адреси виборних та виконавчих органів організації або об'єднання.
 • Документи, які підтверджують поширення структурних підрозділів більше ніж на половину адміністративно-територіальних одиниць Харківської області.

Для асоційованих членів (організацій роботодавців та їх об'єднань, створення яких відповідає Конвенції Міжнародної організації праці № 87, об'єднань громадян, статутними завданнями яких є представництво та захист прав і інтересів роботодавців):

 • Письмову заяву керівника організації або об'єднання на ім'я голови Ради ООР ХО "Граніт" про вступ до ООР ХО «Граніт» з зобов'язаннями виконувати вимоги Статуту ООР ХО «Граніт» (в тому числі сплачувати членські внески) і рішення керівних органів ООР ХО "Граніт".
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена підписом керівника та печаткою організації.
 • Інформація про місце розташування та юридичні адреси виборних та виконавчих органів організації або об'єднання.
 • Протокол установчого з'їзду (конференції) організації.