Мета і завдання

Об'єднання Організацій Роботодавців Харківської області "ГРАНІТ"

Мета і завдання

Мета і завдання Об'єднання Організацій Роботодавців Харківської області «Граніт»

Основною метою діяльності Об’єднання "Граніт" є захист прав та законних інтересів роботодавців (організацій роботодавців) – членів Об'єднання у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших сферах їх діяльності, представництво інтересів організацій роботодавців, їх об’єднань та роботодавців на місцевому, галузевому та національному рівнях, координація та консолідація дій членів Об’єднання "Граніт" для досягнення позитивних результатів діяльності та посилення впливу на процес формування виконавчою владою соціально-економічної політики, вдосконалення соцільно-трудових відносин та розвитку соціального партнерства.

Основними завданнями Об’єднання "Граніт" у економічній та інших сферах діяльності роботодавців є сприяння:

- створенню стимулюючих умов у законодавчому полі для розвитку підприємництва, інноваційної та інвестиційної діяльності та запровадженню сприятливих кредитних, податкових, митних та інших умов підприємницької діяльності;

- розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального діалогу, консолідації роботодавців та їх організацій з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики на регіональному та державному рівнях;

- створенню та впровадженню оптимального збалансованого та прозорого податкового законодавства;

- запровадженню економічно обґрунтованих цін і тарифів у енергетичних, транспортних, комунальних сферах та інших сферах економічної діяльності;

- створенню умов для активізації зовнішньоекономічної діяльності роботодавців (організацій роботодавців), пошуку зовнішніх і внутрішніх ринків збуту продукції і послуг;

- запровадженню рівноправних конкурентних умов на регіональному та національному ринку;

- оптимізації та вдосконаленню державної та іншої звітності, експортно-імпортних процедур, дозвільної системи та системи ліцензування, перерозподілу деяких регуляторних функцій державних установ на користь роботодавців;

- створенню ефективної системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів.

Основними завданнями Об’єднання "Граніт" щодо захисту прав і законних інтересів роботодавців - своїх членів на законодавчому рівні у економічній та соціально - трудовій сферах є:

- проведення експертизи та участь у рамках соціального діалогу у розробці проектів законодавчих та нормативних актів в економічній, соціально-трудовій сферах, у питаннях охорони праці, соціального страхування, податкової та цінової політики та інших з метою захисту прав та законних інтересів роботодавців – своїх членів;

- лобіювання та захист прав і законних інтересів членів Об’єднання "Граніт", роботодавців (організацій роботодавців) у процесах прийняття рішень на місцевому, галузевому і національному рівнях;

- представництво та захист інтересів членів Об’єднання "Граніт", роботодавців (організацій роботодавців) у виробленні державної політики з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального страхування працівників, реалізації соціальних програм та інших питаннях соціально-економічного характеру і трудових відносин;

- участь і представництво інтересів роботодавців (організацій роботодавців), членів Об’єднання "Граніт" у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональної, галузевих і Генеральної угод, координація дій членів та контроль за виконанням зобов’язань.

Основні завдання Об’єднання "Граніт" щодо захисту прав і законних інтересів роботодавців (організацій роботодавців) - своїх членів у соціальному партнерстві та тристоронніх відносинах:

- співробітництво з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників у подальшому розвитку соціального діалогу;

- представництво та захист законних інтересів і прав членів Об’єднання "Граніт", координація їх дій у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками (їх об’єднаннями) та іншими об’єднаннями громадян;

- участь у розробці стратегії розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в регіоні, управлінні фондами соціального страхування, згідно норм чинного законодавства;

- сприяння дотриманню інтересів роботодавців (організацій роботодавців) при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання страйкам як крайнім засобам вирішення цих конфліктів;

- участь у формуванні спільних представницьких органів сторони роботодавців, у тристоронніх та (або) двосторонніх органах соціального діалогу;

- участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях, переговорах.

Основні завдання Об’єднання "Граніт" у зміцненні організацій роботодавців та їх об’єднань, які є членами Об’єднання "Граніт":

- надання інформаційно-консультаційної, правової допомоги роботодавцям – членам Об’єднання "Граніт" з питань формування та діяльності, розширення та вдосконалення їх структури;

- проведення спільних заходів з представниками організацій робото-давців інших обласних центрів та іноземних держав з метою обміну досвідом роботи у створенні сприятливих умов промислової та підприємницької діяльно-сті, захисті прав та законних інтересів у всіх сферах життя роботодавців;

- сприяння матеріально-технічному, фінансово-економічному зміцненню членів;

- надання допомоги у налагодженні ділових зв’язків між роботодавцями на регіональному, міжрегіональному та міждержавному рівнях, залучення їх до виконання регіональних, галузевих та державних програм економічного розвитку.