Новини

Новини об'єднання, ділові новини та події

Харківські роботодавці скоригували «гранітні» плани

4 січня на базі Індустріальної групи УПЕК відбулося розширене засідання Правління Харківської обласної організації роботодавців «Граніт».

Відкрив та провів засідання голова Правління Харківської обласної організації роботодавців «Граніт», Президент Індустріальної групи УПЕК Анатолій Гіршфельд.

У засіданні взяли участь керівники провідних промислових підприємств, які входять до Організації, а також начальник Управління розвитку промисловості Харківської обласної державної адміністрації Володимир Міщенко, заступник голови Об'єднання профспілок Харківської області Сергій Волков, начальник відділення Національної служби посередництва та примирення у Харківській області Сергій Лайков, голова Ради Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Харківській області Володимир Швадченко.

Присутні заслухали інформацію виконавчого директора ХООР «Граніт» Олександра Колеснікова про проведену роботу Харківської обласної організації роботодавців «Граніт» у 2021 році а також, в ході обговорення, підтримали Рекомендації роботодавців для Уряду на 2022 рік та визнали їх пріоритетними напрямами діяльності Харківської обласної організації роботодавців «Граніт» на 2022 рік. У зв’язку з цим прийнято рішення: 

– першочерговою задачею ХООР «Граніт» у 2022 році вважати об’єднання зусиль харківських підприємств для напрацювання узгоджених підходів і спільних пропозицій для органів виконавчої влади по розвитку вітчизняного товаровиробника;

– продовжити роботу з профільними міністерствами Кабінету Міністрів України і Комітетами Верховної Ради, Федерацією роботодавців України, структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації по прийняттю невідкладних заходів по розвитку вітчизняного машинобудівного комплексу, створенню для цього необхідної законодавчої та нормативної бази;

– для стабілізації цінової ситуації на енергоринку, наполягати на розгляді Національною тристоронньою соціально-економічною радою стану національного енергоринку і діяльності ключових його операторів – державних компаній та затвердження Урядом стратегії спільних із бізнесом дій у цьому напрямі;

– у відповідності до підписаної територіальної Угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, роботодавцями та профспілками, продовжити роботу по подоланню в області невідповідності між попитом і пропозицією робочої сили для харківських підприємств. Забезпечити належний вплив і контроль ХООР «Граніт» за формуванням і виконанням державного і регіонального замовлення на підготовку кадрів, якістю навчального процесу і переходу на дуальну форму підготовки кадрів;

– максимально залучити харківські підприємства до удосконалення законодавчої і нормативної бази в області промислової політики та вироблення дієвих заходів захисту роботодавців від незаконного втручання і тиску на господарську діяльність підприємств;

– доручити Виконавчій дирекції ХООР «Граніт», разом з членськими підприємствами, на протязі 2022 року здійснювати постійний моніторинг та актуалізацію Рекомендацій і формування ініціатив Організації;

– Виконавчій дирекції, із врахуванням обговорення питань порядку денного, узагальнити пропозиції і зауваження учасників засідання та внести відповідні корективи у плани роботи  ХООР «Граніт», про хід виконання яких регулярно інформувати підприємства.

У рамках засідання Анатолій Гіршфельд також привітав директора Харківського молочного комбінату Олега Звєрєва з перемогою підприємства у номінації «Динамічне створення робочих місць» щорічної премії Федерації роботодавців України «UKRAINIAN EMPLOYERS AWARDS».